Kategorie

Jak vybrat časový spínač

Jak vybrat časový spínač

Domovní ventilátory s vestavěným časovým spínačem fungují tak, že po stisknutí tlačítka se ventilátor rozeběhne a běží po dobu 2-30 minut dle nastaveného intervalu. V případě že máme ventilátor bez časového spínače nebo chceme, aby se venilátor zapínal  jinak, je možné použít  časový spínač, který lze umístit pod vypínač, nebo do rozvodné krabičky. Časové spuštění a vypnutí ventilátoru můžeme rozdělit na následující požadavky a je pouze na Vás, které řešení požadujete :

1,   okamžitě po zhasnutí světla na wc nebo v koupelně se ventilátor spustí. Délku odsávání lze nastavit  od 1s do 90minut . Pro toto řešení odsávání je vhodný časový spínač : CS3-1

2,   po zhasnutí světla lze nastavit čas zpoždění zapnutí ventilátoru od 1s do 3,5 minuty -  kromě zpoždění zapnutí ventilatoru lze nastavit i doba odsávání a to v rozmezí od 1s do 90minut. Pro toto řešení odsávání je vhodný časový spínač : CS3-1B

3,   v případě že nechceme aby se nám ventítátor zapnul při každém rozvícení světla,ale jeho zapnutí si chceme ovládat sami je možné použít časový spínač který funguje tak, že k zapnutí ventilátoru dojde okamžitě při sepnutí tlačítka, ale časový interval začíná běžet až po uvolnění tlačítka. Časový interval vypnutí lze nastavit od 1s do 90 minut. Pro toto řešení odsávání je vhodný časový spínač : CS3-2

4,   V případě jiných požadavků nebo kombinací je možné zakoupit multifunkční kde lze vybírat až z osmi různých typů zapojení: Pro toto řešení odsávání je vhodný časový spínač : CS3-4BM

 

Možnosti časového relé

  • Časové relé s možností přerušení : K sepnutí zátěže a časování dojde ihned po stisknutí tlačítka. Dalším stiskem tlačítka během časování lze zátěž vypnout.
  • Zpožděné vypnutí (obdoba CS3-1) : K sepnutí zátěže dojde v okamžiku rozepnutí tlačítka, po odčasování se zátěž vypne.
  • Multi-časové relé s blokováním : Počtem stisknutí tl.(max.5x) se násobí nastavený čas. Při šestém stisknutí se čas nuluje. Pokud během časování stiskneme tlačítko na cca 3s, zátěž se vypne. 
  • Časové relé bez možnosti přerušení : K sepnutí zátěže a časování dojde ihned po stisknutí tlačítka. Po odčasování se zátěž vypne.
  • Impulsní relé (ovládání z více míst) : Stisknutí tlačítka sepne zátěž a další stisknutí tlačítka zátěž vypne. Na délce stisknutí tlačítka nezáleží.
  • Zpožděné sepnutí : Po stisknutí tl.odčasuje nastavený čas(zpoždění), potom dojde k sepnutí zátěže, které trvá až do rozepnutí tlačítka. 
  • Zpožděné sepnutí i vypnutí : Po stisku tlačítka odčasuje nastavený čas(zpoždění), následuje sepnutí zátěže. Po rozepnutí tl.se zátěž vypne se stejným zpožděním.
  • Blikač : Při trvalém sepnutí tlačítka dojde ke spínání zátěže v nastavených časových intervalech 1:1.

Přejít nahoru